SECURITY

Säkerhet av Kapital

Regulation

Forex24 is the brand name of Lydya Financials Ltd, who is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with licence number 300/16. CySEC is a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA), and is the supervisory and regulatory authority for investment firms in Cyprus.

Investor Compensation Fund

Forex24 är medlem i Investor Compensation Fund, som ger täckta kunder den extra säkerheten att få ersättning från fonden för eventuella fordringar mot företaget som inte uppfyller sina skyldigheter. För mer information se vårt ICF-dokument.

Segregation of Funds

Vi använder leverantörer av nivå 1 PCI DSS-betalare som använder den högsta nivån av online-säkerhet när du finansierar ditt konto. Vi antar också SSL (Secure Sockets Layer) nätverkssäkerhetsprotokoll som håller din personliga onlinekommunikation och data med oss privata och säkra.

Finansiering och webbplatssäkerhet

We use level 1 PCI DSS compliant payment providers that use the highest level of online security when funding your account. We also adopt the SSL (Secure Sockets Layer) network security protocol that keeps your personal online communication and data with us private and secure.

Negativt balansskydd

Forex24 erbjuder negativt balansskydd till alla sina kunder , vilket är en garanti som en klient inte kan förlora mer pengar än de investerade i företaget.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the risk of losing your money.