LICENSES AND REGULATIONS

CySEC

Forex24 är ett varumärke som ägs och drivs av Lydya Financial Ltd, en Cypriotisk Investment Firm (CIF) som regleras och övervakas av Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF licensnummer 300/16 och företagets registreringsnummer HE334292.

Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (CySEC) inrättades i enlighet med avsnitt 5 i Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (Etablering och ansvar) lagen från 2001 som en offentlig juridisk enhet.

Lydya Financial Ltd har licens av CySEC att erbjuda följande investeringar, tilläggstjänster och gränsöverskridande tjänster till medlemsstaterna: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien

Lydya Financial Ltd. (CIF-licensnummer 300/16), regleras och licensieras av Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (CYSEC) för att tillhandahålla följande investeringstjänster i förhållande till de finansiella instrument som anges längre nedan:

CySEC syftar till att övervaka och kontrollera driften av finansiella utbytesmarknader och transaktionerna som utförs på dessa marknader. CySEC kan:

  • Övervaka de som emitterar värdepapper och notera dem på Cyperns börs

  • Inspektera mäklare, företag, investeringskonsulter och fondförvaltningsföretag

  • Utfärda licenser för att driva till mäklare, fondmäklare, värdepappersföretag och konsulter.

  • Återkalla licenser för att fungera vid behov.

  • Inför straff av påföljder för investeringskonsulter, mäklare och alla andra parter som faller under CySEC: s myndighet

Stödtjänster:

1. Förvaring och administration av finansiella instrument för kunders konto, inklusive vårdnadsföring och relaterade tjänster såsom kontant / säkerhetshantering.

2. Bevilja krediter eller lån till en investerare för att tillåta honom att genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, där företaget som beviljar kredit eller lån är involverat i transaktionen.

3. Valutatjänster där dessa är kopplade till tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster:

  • Mottagning och överföring av order i relation till ett eller flera finansiella instrument.

  • Utförande av beställningar

Financial Instruments:

  • Financial Contracts for Differences ("CFDs")

EU-direktiv, reglering och medlemskap

Direktiv II om marknader i finansiella instrument (MiFID II) & Förordningar om finansiella instrument (MiFIR)

Direktivet om marknader för finansiella instrument MiFID II (direktiv 2014/65 / EU) trädde i kraft den 01/2018 med syftet att reglera marknaderna för finansiella instrument och tillhandahålla investeringstjänster och aktiviteter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Direktivet antogs på Cypern genom lagen som föreskriver tillhandahållande av investeringstjänster, utövande av investeringsverksamhet, drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor (lag 87 (I) / 2017)

De viktigaste målen i EU: s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID II) är: att förbättra effektivitetsnivåerna, öka den finansiella transparensen, främja konkurrensen och effektivt skydda konsumenterna. MiFID II tillåter också värdepappersföretag att tillhandahålla investeringstjänster och tilläggstjänster inom en annan medlemsstats territorium och / eller ett tredje land, förutsatt att sådana tjänster omfattas av värdepappersföretagen.

Investor Compensation Fund (ICF)

Lydya Financial Ltd är medlem i Investor Compensation Fund (ICF), ett system som tjänar till att skydda berättigade detaljhandelskunder genom att betala ersättning i händelse av att ett företag misslyckas med att återbetala medel och / eller finansiella instrument på grund av ekonomiska frågor, i tillämpliga fall.

EU-direktiv, reglering och medlemskap

Lydya Financial Ltd är behörigt att tillhandahålla investeringar och tillhörande tjänster till följande länder:

England

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 782501

Supervised run-off (“SRO”) status

Germany

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 2017/1349943

FR

AMF/ACPR

Financial Markets Authority

France

Registration No: 70562

it

CONSOB

National Commission for Companies and the Stock Exchange

Italy

Registration No: 4624

spain

CNMV

National Stock Market Commission

Spain

Registration No: 4373

Poland

KNF

The Polish Financial Supervision Authority

Poland

Link

CBN

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

Link

FSA

FSA

The Danish FSA

Denmark

FI

FI

The Financial Inspectorate

Sweden

Link

CBN

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

Link

AFM

NBS

National Bank of Slovakia

Slovak Republic

FSA

FSA

Financial Conduct Authority

Estonia

Link

Portugal

CMVM

Securities Market Commission

Portugal

Link

 FCMC

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

AFM

HANFA

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Croatia

ATVP

ATVP

Securities Market Agency

Slovenia

ATVP

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

licenses-and-regulations.hellenic

HCMC

Hellenic Capital Market Commission

Greece

licenses-and-regulations.hellenic

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

licenses-and-regulations.hellenic

FI

The Financial Inspectorate

Luxembourg

licenses-and-regulations.hellenic

LB

Lithuanian bank

Lithuania

Link

licenses-and-regulations.hellenic

ASF

Financial Supervisory Authority

Romania

Registration No: PJM01FISMCYP2162 (Section 1)

licenses-and-regulations.hellenic

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

licenses-and-regulations.hellenic

BG

Bulgaria

licenses-and-regulations.hellenic

LB

Iceland

licenses-and-regulations.hellenic

IRL

Ireland

licenses-and-regulations.hellenic

NOR

Norway

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the risk of losing your money.