ECONOMIC CALENDAR

Använd MetaTrader ekonomiska kalende
work.png

Den ekonomiska kalendern tillhandahålls endast för din bekvämlighet och informationssyfte och är vägledande och subjektiv för förändringar. Detta tillhandahålls som allmän marknadsinformation och / eller publicering av marknads- / faktauppgifter och bör inte tolkas som att innehålla personlig och / eller annan investeringsrekommendation, ett investeringsråd eller investeringsundersökning. Ingen information som anges ovan bör utgöra en uppmaning för köp och / eller försäljning av något finansiellt instrument. Företaget garanterar inte riktigheten, giltigheten, aktualiteten eller fullständigheten av någon information eller information som görs tillgänglig och påtar sig inget ansvar för någon förlust till följd av ett investeringsbeslut baserat på dessa.