SECURITY

BROKER STP (PRZETWARZANIE W CZASIE RZECZYWISTYM)

STP oznacza Przetwarzanie w Czasie Rzeczywistym. STP to unikalna alternatywa, która optymalizuje szybkość transakcji, unikając interwencji biura ds. Transakcji, włączając brak ponownej wyceny. Zamówienia są automatycznie przekazywane do dostawców płynności firmy, co pozwala na przetwarzanie zamówień handlowych w sposób wydajny i terminowy, który spełni najwyższy poziom zadowolenia klientów. W efekcie, STP broker pozwoli swoim klientom na transakcje w czasie wypuszczenia wiadomości finansowych bez żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń strategicznych, kupuj oraz sprzedawaj akcje tak, jak chcesz, kiedy chcesz. Broker STP nie handluje zleceniami klientów i zarabia wyłącznie na obrotach poprzez dodanie niewielkiej marży na spread i/lub na prowizji.

Dzięki temu nie ma konfliktu interesów. Broker otrzymuje jednakową kwotę niezależnie od tego, czy klient wygrywa, czy traci na transakcji. Ogólnie mówiąc, broker ma nieodłączną przewagę, jeśli klient odniesie sukces w transakcji, ponieważ przez dłuższy czas będzie przeprowadzał transakcje z większą ilością, co przyniesie większe zyski dla obu stron, z pełną przejrzystością.