LICENCJE I PRZEPISY

CySEC

Forex24 to marka będąca własnością cypryjskiej firmy inwestycyjnej („CIF Cyprus Investment Firm”) Lydya Financial Ltd i przez nią obsługiwana. Spółka Lydya Financial Ltd regulowana jest przepisami oraz nadzorowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”). Posiada numer licencji CIF 300/16 i numer rejestracyjny spółki HE334292.

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) została założona zgodnie z sekcją 5 Ustawy o Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Ustanowienie i Odpowiedzialność) z 2001 r., jako publiczny podmiot prawny.

Lydya Financial Ltd posiada licencję CySEC na oferowanie usług inwestycyjnych, usług pomocniczych oraz usług transgranicznych w następujących państwach członkowskich: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Spółka Lydya Financial Ltd (licencja CIF 300/16) jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a także posiada licencję wspomnianej instytucji, na oferowanie następujących usług finansowych w związku z niżej wymienionymi instrumentami finansowymi:

Celem CySec jest nadzór i kontrola nad działaniami giełd i rynków finansowych oraz transakcji realizowanych na wspomnianych rynkach. CySEC ma prawo:

  • Nadzorować jednostki emitujące papiery wartościowe i notować je na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  • Nadzorować pośredników rynkowych, firmy, konsultantów i fundusze powiernicze.

  • Wydawać licencje na prowadzenie działalności przez brokerów, firmy brokerskie, firmy inwestycyjne oraz konsultantów.

  • Cofnąć licencje na prowadzenie działalności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  • Nakładać sankcje karne na doradców inwestycyjnych, brokerów i wszelkie inne podmioty podlegające CySEC

Usługi pomocnicze:

1. Przechowywanie i zarządzanie instrumentami finansowymi na rzecz kont klientów, z uwzględnieniem powiernictwa oraz usług powiązanych, takich jak zarządzanie środkami pieniężnymi/zabezpieczeniem.

2. Udzielanie pożyczek lub kredytów inwestorom, na rzecz zrealizowania transakcji w ramach jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, w przypadku, gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję.

3. Usługi walutowe, w przypadku gdy są one powiązane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

Usługi inwestycyjne:

  • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w związku z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych.

  • Realizacja zleceń

Instrumenty finansowe:

  • Kontrakty na różnice kursowe ("CFD”)

Dyrektywy, przepisy i członkostwo UE.

Dyrektywa II w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR)

Dyrektywa II w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID II (Dyrektywa 2014/65/UE) weszła w życie 01/2018 w celu regulowania rynków instrumentów finansowych oraz świadczenia usług oraz działalności inwestycyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa została przyjęta na Cyprze za pośrednictwem ustawy dotyczącej świadczenia usług inwestycyjnych, wykonywania działalności inwestycyjnej, funkcjonowania rynków regulowanych oraz innych powiązanych kwestii (Ustawa 87(I)/2017)

Najważniejsze cele dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) to: poprawa wydajności, poprawa przejrzystości finansowej, promowanie konkurencji oraz skuteczna ochrona konsumentów. MiFID II umożliwia firmom inwestycyjnym świadczenie usług inwestycyjnych oraz pomocniczych na terenie innych państw członkowskich i/lub państw trzecich, o ile wspomniane usługi dotyczą działalności firm inwestycyjnych.

Fundusz Rekompensat dla Inwestorów (ICF - Investor Compensation Fund)

Lydya Financial Ltd jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF), systemu, którego celem jest ochrona uprawnionych klientów indywidualnych poprzez wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy spółka nie zwróci środków i/lub instrumentów finansowych ze względu na problemy finansowe, zgodnie z zasadami.

Dyrektywy, przepisy i członkostwo UE.

Lydya Financial Ltd ma prawo do świadczenia usług inwestycyjnych i pomocniczych w następujących krajach:

Anglia

FCA

Urząd Nadzoru Finansowego

Wielka Brytania

Nr rejestracyjny: 782501

Supervised run-off (“SRO”) status

Niemcy

BaFiN

Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych

Niemcy

Nr rejestracyjny: 2017/1349943

FR

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

Francja

Nr rejestracyjny: 70562

it

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Włochy

Nr rejestracyjny: 4624

spain

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Hiszpania

Nr rejestracyjny: 4373

Poland

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Polska

Odnośnik

CBN

CBH

Bank Centralny Węgier

Węgry

AFM

AFM

Urząd ds. Rynków Finansowych Holandii

Holandia

Odnośnik

FSA

FSA

Duńskie FSA

Dania

FI

FI

FinansInspektionen

Szwecja

Odnośnik

CBN

CNB

Narodowy Bank Czeski

Czechy

Odnośnik

AFM

NBS

Národná Banka Slovenska

Słowacja

FSA

FSA

Urząd Nadzoru Finansowego

Estonia

Odnośnik

Portugal

CMVM

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Portugalia

Odnośnik

 FCMC

FCMC

Komisja Rynków Finansowych i Kapitałowych

Łotwa

AFM

HANFA

Chorwacka Agencja Nadzoru nad Usługami Finansowymi

Chorwacja

ATVP

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Słowenia

ATVP

MFSA

Urząd Nadzoru Finansowego Malty

Malta

licenses-and-regulations.hellenic

HCMC

Grecka Komisja Rynku Kapitałowego

Grecja

licenses-and-regulations.hellenic

FMA

Austriacki Urząd ds. Kontroli Rynku Finansowego

Austria

licenses-and-regulations.hellenic

FI

FinansInspektionen

Luksemburg

licenses-and-regulations.hellenic

LB

Lietuvos Bankas

Litwa

Odnośnik

licenses-and-regulations.hellenic

ASF

Autoritatea De Supraveghere Financiara

Rumunia

Nr rejestracyjny: PJM01FISMCYP2162 (Sekcja 1)

licenses-and-regulations.hellenic

FSA

Urząd Nadzoru Usług Finansowych

Finlandia

licenses-and-regulations.hellenic

BG

Bułgaria

licenses-and-regulations.hellenic

LB

Islandia

licenses-and-regulations.hellenic

IRL

Irlandia

licenses-and-regulations.hellenic

NOR

Norwegia

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko utraty pieniędzy.