SŁOWNIK

Terminologia finansowa, którą uwzględniono w niniejszym słowniku pojęć, ma charakter ogólny i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Niekoniecznie musi odnosić się do produktów oraz usług oferowanych przez Spółkę.

Ellipse
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko utraty pieniędzy.