FINANSOWANIE I WYPŁACANIE

Metody płatności

Opłata depozytowa

Czas depozytu

Opłata za wypłatę

Czas oczekiwania na wypłatę

bank bank

Pokrywane przez nas!

1 godzina

1 jednostka waluty bazowej twojego konta

24 - 48 godzin ***

bank

Pokrywane przez nas!

2-5 dzień roboczys

W zależności od ilości i banku

24 - 48 godzin ***

bank

Pokrywane przez nas!

1 godzina

1%

24 - 48 godzin ***

Uwaga:

* W przypadku braku aktywności na kontach tradingowych, Spółka zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za wpływy, które zostały pokryte przez Spółkę. Co więcej, do każdej transakcji doliczane będą opłaty za przetwarzanie, w wysokości do 10 jednostek waluty bazowej, powiązane z odpowiednimi kontami tradingowymi.
** W przypadku przeprowadzenia kilku transakcji na potrzeby przesłania środków na konta tradingowe klienta (klientów), przez centrum rozliczeniowe karty płatniczej, każda transakcja będzie podlegać opłatom za wypłatę.
***
• Czas potrzebny na realizację jest zależny od godziny, w której Spółka otrzyma żądanie wypłaty.
• Jeżeli Spółka otrzyma żądanie wypłaty przed 12:00 EET, w dniu roboczym dla Spółki, wypłata nastąpi w ciągu 24 godzin.
• Jeżeli Spółka otrzyma żądanie wypłaty po 12:00 EET, w dniu roboczym dla Spółki, wypłata nastąpi w ciągu 48 godzin.
Kliknij w odnośnik, żeby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat dostawców usług płatniczych.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko utraty pieniędzy.